Про нас

Мета кафедри космічних інформаційних технологій — підготовка фахівців, здатних комплексно, з урахуванням діяльності в ринкових умовах, забезпечувати ефективну розробку й застосування технічних систем, що функціонують у навколоземному космічному просторі.

Ігор Ханін

Ігор Ханін

Професор

Олександр Петренко

Олександр Петренко

Декан ФТФ

Максим Поляков

Максим Поляков

Noosphere

Створити економіку, побудовану на знаннях, а реальне виробництво — на застосовуванні сучасних технологій, забезпечити відповідність академічних і професійних компетенцій випускників освітніх закладів вимогам новітнього виробництва можливо тільки за безпосередньої участі бізнесу в організації освітнього процесу.

КАФЕДРА КОСМІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

ЗА НОВОЮ МАГІСТЕРСЬКОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
134 «АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

«КОСМІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»Вимоги для вступу

  • До вступних випробувань допускаються особи, які отримали диплом бакалавра або спеціаліста за будь-якою спеціальністю

ДОКЛАДНІШЕ ПРО УМОВИ ВСТУПУ


Термін навчання
за освітньо-професійною програмою

1 рік 4 місяці
Обсяг навчання
2700 годин
(90 академічних кредитів)

Термін навчання
за освітньо-науковою програмою

1 рік 9 місяців

Обсяг навчання
3600 годин
(120 академічних кредитів)


КВАЛІФІКАЦІЯ ЗА ДИПЛОМОМ

МАГІСТР З АВІАЦІЙНОЇ ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ КОСМІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Консультації щодо вступу проводить завідувач кафедри
Ткачов Юрій Валентинович
(корп. 13, каб. 45, 48; Skype: tkachev@ftf.dnulive.dp.ua, e-mail: info@dsit.space)


МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ
«КОСМІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»


Назва дисципліни

Семестр

Годин

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Методологія та організація наукових досліджень

1

90

Цивільний захист

1

60

Системне проектування ракетно-космічних комплексів

2

90

Охорона праці в галузі

2

60

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Комплексний комп'ютерний інжиніринг із застосуванням CAE/CAD/PDM-систем

1

210

Новітні технології в авіації та космонавтиці

1

180

Оптимальне проектування двигунних установок

1

90

Побудова космічних інформаційних систем на базі угрупувань мікросупутників

1

90

Комплексний курсовий проект

1

90

Методи комп'ютерної обробки цифрових багатоканальних даних

1

90

Інформаційні технології аналізу аерокосмічних цифрових зображень

Системи автоматизованої підготовки виробництва та виробничих процесів

2

150

Математичні методи в технологічній підготовці виробництва

2

120

Матеріали, процеси й обладнання адитивного виробництва

2

120

Технологія виробництва ракет-носіїв

2

90

Проектування та розрахунок трансформерних космічних конструкцій

2

150

Комп'ютерна блочно-параметрична імітація динамічних систем літальних апаратів

Інформаційно-вимірювальні технології у виробництві літальних апаратів

2

120

Інформаційні технології в методах неруйнівного контролю

ДИПЛОМУВАННЯ

Науково-дослідна практика

2, 3

450

Виконання дипломної роботи

2, 3

360

Атестація

3

90Напрямки діяльності

Розробники космічних апаратів і засобів їх застосування повинні мати фундаментальні наукові знання. Визначальним моментом їх підготовки є вивчення принципово нових методів і технологій виготовлення космічних апаратів, що ґрунтуються на сучасних принципах організації виробництва.

КОСМІЧНА ІНФОРМАТИКА

КОСМІЧНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ

ЗАСОБИ ВИВЕДЕННЯ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ

ПОБУДОВА КОМПЛЕКСНИХ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

СИСТЕМИ СУПУТНИКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА КОСМІЧНА БАЛІСТИКА

ЕЛЕКТРОРАКЕТНІ ДВИГУНИ ТА УСТАНОВКИ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ДАНИХ

НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

АДИТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА

СУЧАСНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

НАШІ ПАРТНЕРИ

Noosphere Engineering School

Це спільний проект компанії Noosphere і провідних університетів України. Школа являє собою центр наукової та дослідницької діяльності, мета якого – поєднати теоретичний і практичний підхід у створенні й реалізації інноваційних ідей.

Контакти

Пошта

Кафедра космічних інформаційних технологій, Фізико-технічний факультет ДНУ ім. О.Гончара, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Україна, 49010

Сайт факультету

http://fti.dp.ua/

Зв'яжіться з нами