Інформація для здобувачів наукових ступенів

 

Навчальний план підготовки PhD в аспірантурі ДНУ за спеціальністю 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”

 

Нормативні документи університету

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДНУ

Правила прийому до аспірантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара в 2017 році

Правила прийому до докторантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара в 2017 році

Перелік спеціальностей

Зразки документів

 

Загальні нормативні документи

Закон України про освіту (зверніть увагу на статтю 30, пункт 2 та статтю 31, пункт 1)

Закон України про вищу освіту

Вимоги до оформлення дисертації

Вимоги до опублікованої монографії

Перелік наукових спеціальностей

Таблиця відповідності спеціальностей

Перелік наукових фахових видань

Перелік спеціалізованих вчених рад на 01.01.2016 (станом на 01.01.2016 року)

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів (втрачає чинність 01.01.2019 року)

Положення про спеціалізовану вчену раду

Порядок присудження наукових ступенів (втрачає чинність 31.12.2019 року, зверніть увагу на пункти 10, 11)

Про опублікування результатів дисертацій

 

Довідникова література

Як підготувати і захистити дисертацию (методичні поради)

Підготовка і захист дисертації (інформаційно-довідниковий посібник)